Signed agreement

Signed agreement
November 11, 2014 admin

Lund, 2014-11-11:
Birka BioStorage AB announced today that the company has signed an agreement with the Swedish Clinical Laserthermia Systems AB (CLS), to manage the logistics surrounding the CLS planned clinical studies in areas such as breast cancer and skin cancer, at three clinics in Europe. Birka will undertake the compilation and delivery of sampling material, collection of specimens from clinics and distribution to the analytical laboratory and final disposal.

“Birka plays an important role in this project. We will take responsibility for the logistics surrounding this sophisticated clinical work, which means our clients now will be supported by receiving peculiarly adapted services for their clinical trials. The goal for us is to become a natural partner in clinical logistics and to offer customized solutions, resulting in effective clinical project while quality preserved “. Says Ali Ismail, the Managing Director of Birka BioStorage.

About Birka BioStorage: Birka BioStorage is the main natural Scandinavian cGMP certified repository for the storage of crucial biological and pharmaceutical material such as cell banks, API & drug products, clinical trial product samples, reference material, stem cells and biobanks. 
Our mission is to give our clients the continuous 24/7/365 storage and logistic support they need in order to be able to focus on their own core business. We offer cost efficient storage and stability storage at various conditions such as ambient, cold, freezing to below -150°C. We collect and distribute samples from any place to any place on the globe. Please visit: www.birkabiostorage.com for additional information.

About CLS, Clinical Laserthermia Systems AB (publ): CLS is a Swedish, high-tech medical technology company, that since 2006, has worked in the dynamic landscape between sophisticated medical technology and advanced medical treatment. CLS develops and markets the “Interstitial Laser Thermo Therapy” (imILTCLS), which is a new, promising treatment for gentle and efficient treatment for most types of solid cancer tumors.
To know more about CLS: www.clinicallaser.se

For additional information, please contact:
Ali Ismail, Managing Director
Mobile: +46 (0)70 – 8188558
Email: ali.ismail@peterp37.sg-host.com

Swedish:
Pressmeddelande: Lund, 2014-11-11
BIRKA BIOSTORAGE TECKNAR LOGISTIKAVTAL MED MEDICINTEKNIKFÖRETAGET CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS.
Lund, 7 november 2014: Birka BioStorage AB meddelar idag att bolaget har undertecknat ett avtal med Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems AB (CLS), för att sköta logistiken kring CLS planerade kliniska studier inom bland annat bröstcancer och hudcancer, på tre kliniker i Europa. Projektet innebär att Birka kommer att genomföra sammanställning och leverans provtagningsmaterial, insamling av prover från klinikerna och distribution till analyslaboratorium samt slutförvaring.

“Birka får en viktig roll i detta projekt. Vi kommer at ta ansvar för logistiken kring detta sofistikerade kliniska arbete, där våra kunder numera får specifikt anpassade tjänster för sina kliniska prövningar. Målet för oss är att bli en självklar partner inom klinisk logistik och erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, vilket medför effektiva kvalitetssäkra projekt”. Säger Ali Ismail, VD för Birka BioStorage.

Om CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se.

Om Birka BioStorage: Birka BioStorage är norra Europas första GMP-certifierade logistikcentral för hantering av biologiskt och icke biologiskt provmateriel, som bl. a. cellbanker, API, klinisk prövnings produkter, referensprover och projektdokumentation. Bolagets anläggning i Lund är inspekterad av Läkemedelsverket och uppfyller gällande GMP och GDP Guidelines. Uppdrag är bl. a att ge kunderna ett kontinuerligt 24/7/365 logistikstöd, så som provförvaring, global insamling och distribution, vilket sker under kontrollerade klimatförhållanden, mellan +30°C till -190°C.

För ytterligare information kontakta:
Ali Ismail, VD
Mobil: +46 (0)70 – 8188558
Email: ali.ismail@peterp37.sg-host.com

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*